Prata med någon

Om du själv behöver stöd

För dig som är ung och behöver någon att tala med finns flera alternativ:

Unganhörig.se drivs av
Svenskt Demenscentrum.

© Svenskt Demenscentrum 2021

Ung anhörig