KALENDARIUM

Stockholm: Mötesplats ung anhörig

 

En träffpunkt för dig i 18-30-årsåldern som har en förälder eller annan närstående med demens-sjukdom.

Tid: kl 17-18.30

Anmäl dig senast dagen innan på:

anna.b.andersdotter@stockholm.se eller

riika.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Fler datum: 18 maj, 15 juni

Stockholm: Mötesplats ung anhörig

 

En träffpunkt för dig i 18-30-årsåldern som har en förälder eller annan närstående med demens-sjukdom.

Tid: kl 17-18.30

Anmäl dig senast dagen innan på:

anna.b.andersdotter@stockholm.se eller

riika.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Fler datum: 15 juni

Tipsa oss gärna om träffar för unga anhöriga. info@unganhorig.se

27 april
2021
18 maj
2021