Nyheter

Aduhelm godkänns troligen inte i EU

Det omdiskuterade nya läkemedlet mot Alzheimers sjukdom, Aduhelm (adukanumab), har fått ett negativt förhandsbesked från EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Formellt tas beslutet i december.

    Aduhelm fick som första bromsmedicin mot alzheimer ett villkorat snabbgodkännande i USA i juni. Läkemedlets effekt på kognitionen har diskuterats, liksom dess svåra biverkningar som svullnad och blödningar i hjärnan. Kostnaden för läkemedlet är nästan en halv miljon kronor per år och patient.

    Sedan det amerikanska godkännandet har nyligen ett dödsfall inträffat. Om det kan vara kopplat till läkemedlet utreds just nu.

November 2021

Aduhelm.png
TV-inspelning på temat unga anhöriga

 

 

Nu kan Fight Dementias tv-program ses via deras hemsida. Där intervjuar Annika Jankell bland andra unga anhöriga, läkare, Silviasjuksköterskor, och anhörigkonsulenter.

November 2021 

Fight Dementia.jpg
PET-kamera bäst på att förutse minnesförsämring

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer kan förutsäga sjukdomsutveckling och minnespåverkan vid alzheimer. Mest tillförlitlig var tidig ansamling av proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera. Lär mer här.

Oktober 2021

Läkare kan bli certifierade i kognitiv medicin

Intresset för hur minnet och andra kognitiva funktioner fungerar ökar och numera kan läkare ansöka om att bli certifierade i kognitiv medicin. Bakom certifieringen står Svensk Förening för Kognitiv medicin (SFK), en tvärprofessionell förening med bland annat läkare, psykologer och kuratorer som medlemmar. Läs mer här.

Oktober 2021

"Min pärm"

På Svenskt Demenscentrum pågår arbetet med att ta fram "Min pärm" som ska öka tryggheten för den som drabbas av alzheimer eller andra kognitiva sjukdomar. Initiativet kommer från Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, efter att hon drabbats av cancer.

– Vi har mycket att lära av cancervården, tycker hon.

Hör henne berätta om detta och "Min pärm" i Henrik Frenkels podd.

Augusti 2021

WEBB_Wilhelmina-Hoffman-Foto_Martin-Lundsvoll.jpg
New York Times granskar Biogens nya läkemedel

"Världens första så kallade bromsmedicin mot alzheimer har på kort tid utvecklats till ett drama som skapar bråk, debatt och rubriker. Samtidigt har 50 miljoner patienter i världen bara en enda önskan; ge oss ett läkemedel som ger oss hopp och lindring från världens mest fruktade sjukdom."

Läs Henrik Frenkels artikel om detta på Alzheimer Life:s hemsida.

Augusti 2021

Marsvin som terapidjur i demensvården

På Sjöbrisen i Stockholm bedrivs djur- och naturnära dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vid sidan av vårdhunden har gästerna numera sällskap av två marsvin som de får sköta om i ett särskilt djurrum.

 

– Marsvinen har en positiv effekt på gästerna. De blir lugnare och ser det som en glädjestund att få komma in till marsvinen och känna att djuren uppskattar deras omvårdnad. 

 

Det säger Silviasyster Helene Skedebäck som är den som tog initiativet till att skaffa de två marsvinen Smulan och Snövit, 6 respektive 1 år gamla.

Läs artikeln här.

marsvin på dagverksamhet (002).jpg

Foto: Christina Nemell

Mental stimulans på jobbet minskar demensrisken

Ny forskning visar att mentalt stimulerande arbete kan minska risken för demenssjukdom. En möjlig förklaring är lägre halter av vissa proteiner i hjärnan. Läs mer här.

19 aug, 2021

Riktlinjer för frontallobsdemens

En arbetsgrupp inom ”Swedish FTD Initiative” har tagit fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt frontallobsdemens. Syftet är att få mer likvärdiga utredningar i landet.

 

Frontallobsdemens, även kallad pannlobsdemens och frontotemporal demens, utmärker sig ofta av bristande omdöme och impulskontroll samt förändrad personlighet. Kunskapen om sjukdomen är mindre spridd än vad som är fallet för alzheimer, bland annat eftersom frontallobsdemens är långtifrån lika vanligt.

 

Nu har en arbetsgrupp inom Swedish FTD Initiative tagit fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt frontallobsdemens. I gruppen ingår läkare, kliniska genetiker, neropsykologer och logopeder. Riktlinjerna riktar sig främst till specialistmottagningar och syftet är att säkerställa likvärdiga utredningar av hög kvalitet i hela landet. Arbetsgruppen arbetar nu vidare med att fram medicinska riktlinjer för uppföljning och behandling av frontallobsdemens samt riktlinjer för omvårdnaden. Läs mer här.

9 juni, 2021

Hjälp för vård- och omsorgspersonal att stötta unga anhöriga

SNUA heter ett nystartat nätverk som arbetar för att unga anhöriga ska få bättre stöttning. På hemsidan kan du som personal få fördjupade råd, material att dela ut, ta del av tillgänglig forskning och aktuell lagstiftning. Nätverket utgörs av representanter för olika professioner, till exempel överläkare, demenssamordnare, specialistsjuksköterska, anhörigsamordnare och ungdomsledare.
Hemsidan nås på: www.kognitivsjukdom.se/snua

Juni, 2021

Omstritt läkemedel mot alzheimer snabbgodkänt i USA

Det handlar om preparatet aducanumab som i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom ska kunna ta bort inlagringar av skadliga proteinansamlingar i hjärnan. Medlet kommer att ges via dropp en gång i månaden till alzheimerpatienter i USA.

 

Resultaten i kliniska försök har inte varit entydigt positiva och fler tester som bevisar fördelarna måste genomföras av Biogen, företaget som tagit fram läkemedlet som nu marknadsförs under namnet Aduhelm. Annars kommer läkemedlet att dras tillbaka, skriver FDA (Food & Drug Administration).

 

Här skriver FDA om beslutet.

8 juni, 2021

Nyhet från Lunds universitet: Alzheimers sjukdom kan förutspås

En forskargrupp vid Lunds universitet har med 90 procents träffsäkerhet visat att ett blodprov kombinerat med ett enkelt minnestest kan förutspå om någon kommer att få Alzheimers sjukdom inom 4 år. Studien publicerades igår i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine.

 

Att ställa korrekt diagnos blir ännu viktigare när sjukdomsbromsande läkemedel förhoppningsvis snart blir tillgängliga, menar forskarna.

 

De nya fynden är också viktiga då de gör det möjligt att rekrytera personer till läkemedelsprövningar redan i ett tidigt skede av sjukdomen, ett skede då nya läkemedel har en bättre chans att bromsa sjukdomsutvecklingen.

 

Läs mer här.

25 maj, 2021

Carolina och Erik i Malou efter tio

Idag medverkade Carolina och Erik i Malou efter tio och berättade om hur det var att växa upp med en alzheimersjuk mamma. Erik var bara 15 år och blev den som hade huvudansvaret för sin mamma i hemmet.

Här kan ni se inslaget i TV4. Läs också syskonens berättelser under fliken Unga anhöriga berättar.

14 april, 2021

Carro och Erik.jpg
Nu är den här, den första intervjuboken
för och med unga anhöriga

I den nya intervjuboken ”Unga anhöriga berättar” beskriver några ungdomar situationen de hamnat i och ger tips till andra unga anhöriga. Boken tar också upp vanliga frågor som anhöriga kan ha och tipsar om det stöd som de själva och deras förälder kan få.

Röster om boken

"En så viktig bok för så många! Jag önskar att den hade funnits när mamma blev sjuk."
Hanna, sjuksköterska och f.d. ung anhörig

"Boken fyller ett tomrum och borde läsas av alla unga anhöriga!"
Anna, barnpsykolog och f.d. ung anhörig

Beställ boken här eller ladda ned den som pdf utan kostnad.

11 april, 2021

Framsidan-Unga-anhöriga-berättar.jpg
Världens första digitala minnesmottagning

Nu har världens första digitala minnesmottagning blivit verklighet. Utan att behöva vända sig till vården kan privatpersoner via appen Minnesmottagningen.se göra ett minnestest i lugn och ro i hemmet och därefter få en första bedömning av sina kognitiva funktioner. Tekniken har tagits fram av Geras Solutions i samarbete med Karolinska Institutet och Kognitiva Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. En forskningsstudie som nu publiceras i ”The Journal of Prevention of Alzheimers Disease” visar på stor träffsäkerhet.

 

Den digitala minnesmottagningen kommer att kunna användas inom vården som ett komplement till de läkarledda manuella utredningarna, vilket innebär tidsbesparingar och bättre bedömningsunderlag. Pilotprojekt har dragits igång inom flera regioner i landet. Läs pressmeddelandet här.

8 mars, 2021

Screen 1.png
Screen 2.png
Ny upptäckt inger hopp

Ytterligare en pusselbit har lagts av forskare på Karolinska Institutet som hittat den exakta platsen i hjärnan där det skadliga proteinet bildas i en hjärna med alzheimer. Nu återstår att ta fram ett läkemedel riktat mot just den här punkten i hjärnan. I tv-inslaget här berättar KI-forskaren Michael Axenhus om sina fynd. 

5 feb, 2021

Michael Axenhus KI.jpg

Foto: Karolinska Institutet

Michael Axenhus

Ny bok: Glöm allt men inte mig
Philomene.jpg

Skådespelerskan och manusförfattaren Philomène Grandin har skrivit en en bok om sin pappa Izzy Young, legendaren som upptäckte Bob Dylan. Det är en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om livet och varandra. 

8 feb, 2021

Glöm allt men inte mig.jpg

Foto: privat

Bensons sjukdom – en ovanlig demenssjukdom som drabbar yngre

I januarinumret av Läkartidningen finns en artikel om sjukdomen posterior kortikal atrofi, också kallad Bensons sjukdom. Det utmärkande är att den påverkar synen och uppskattas stå för minst 13 procent av alla som får diagnosen Alzheimers sjukdom med tidig debut. 

Läs artikeln i Läkartidningen här.

21 jan, 2021

Positivt resultat från läkemedelsförsök

Försök i fas 2 visar att antikroppen Donanemab är kopplad till en långsammare försämring av kognitiva funktioner hos personer med Alzheimers sjukdom. En större studie av antikroppen är nästa steg. Om amerikansk FDA godkänner medlet blir detta det första alzheimerläkemedlet på 20 år.

Läs pressmeddelandet från Eli Lilly här.

11 jan, 2021

microscope-3184432_1920.jpg
Ny bok för unga anhöriga

En guide riktad till ungdomar och unga vuxna kommer snart ut på Svenskt Demenscentrum. Boken kan laddas ned utan kostnad eller beställas i tryckt form mot en mindre avgift. Beställ ditt exemplar här.

10 jan, 2021

Dummy 1 NY.jpg