top of page

Nyheter

Lecanemab beviljas snabbgranskning av amerikanska FDA

Lecanemab, en antikropp för behandling av tidig Alzheimers sjukdom, har tagits fram av läkemedelsföretaget Eisai, en samarbetspartner till svenska BioArctic AB. Lecanemab fungerar på liknande sätt som Biogens Aduhelm.

    Resultaten från fas 2b-studien visade en betydande minskning av Aβ-plack i hjärnan redan efter tre månader. 
    Just nu pågår en fas 3-studie som kallas Clarity AD hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Rekryteringen av 1 795 patienter avslutades i mars 2021. 

    Ansökningsprocessen hos FDA kommer att ske löpande under första halvåret 2022.

 

Pressmeddelande från BioArctic här.

December 2021

EU godkänner inte Aduhelm

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beslutat att inte godkänna Aduhelm som alzheimerläkemedel. Det betyder att det varken får marknadsföras i Sverige eller något annat EU-land.

EMA gör därmed en annan bedömning än USA:s läkemedelsmyndighet som tidigare i år gav klartecken till Aduhelm. Läs mer här.

December 2021

TV-inspelning på temat unga anhöriga

 

 

Nu kan Fight Dementias tv-program ses via deras hemsida. Där intervjuar Annika Jankell bland andra unga anhöriga, läkare, Silviasjuksköterskor, och anhörigkonsulenter.

November 2021 

Fight Dementia.jpg
Riktlinjer för frontallobsdemens

En arbetsgrupp inom ”Swedish FTD Initiative” har tagit fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt frontallobsdemens. Syftet är att få mer likvärdiga utredningar i landet.

 

Frontallobsdemens, även kallad pannlobsdemens och frontotemporal demens, utmärker sig ofta av bristande omdöme och impulskontroll samt förändrad personlighet. Kunskapen om sjukdomen är mindre spridd än vad som är fallet för alzheimer, bland annat eftersom frontallobsdemens är långtifrån lika vanligt.

 

Nu har en arbetsgrupp inom Swedish FTD Initiative tagit fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt frontallobsdemens. I gruppen ingår läkare, kliniska genetiker, neropsykologer och logopeder. Riktlinjerna riktar sig främst till specialistmottagningar och syftet är att säkerställa likvärdiga utredningar av hög kvalitet i hela landet. Arbetsgruppen arbetar nu vidare med att fram medicinska riktlinjer för uppföljning och behandling av frontallobsdemens samt riktlinjer för omvårdnaden. Läs mer här.

9 juni, 2021

Omstritt läkemedel mot alzheimer snabbgodkänt i USA

Det handlar om preparatet aducanumab som i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom ska kunna ta bort inlagringar av skadliga proteinansamlingar i hjärnan. Medlet kommer att ges via dropp en gång i månaden till alzheimerpatienter i USA.

 

Resultaten i kliniska försök har inte varit entydigt positiva och fler tester som bevisar fördelarna måste genomföras av Biogen, företaget som tagit fram läkemedlet som nu marknadsförs under namnet Aduhelm. Annars kommer läkemedlet att dras tillbaka, skriver FDA (Food & Drug Administration).

 

Här skriver FDA om beslutet.

8 juni, 2021

Internationell träff online för unga anhöriga

Den amerikanska organisationen Lorentzo’s House bjuder in unga anhöriga från hela världen att delta i ett internationellt evenemang under två dagar, 14–15 juni 2024. Eventet är kostnadsfritt.

Programmet är på engelska och uppbyggt utifrån olika ålderskategorier. Mer information om upplägget och anmälan hittar du i denna korta film

​För mer detaljer se under Kalendarium.

Om Lorenzo’s House: Vårt liv förändrades när min pappa som ung fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Jag förstår hur svårt det är för en familj att leva med denna sjukdom. Det kändes som att jag över en natt förlorade så mycket av min pappa och ingen förstod mitt nya liv. Min mamma bestämde sig för att starta Lorenzo's House eftersom familjer som vår verkligen inte har någonstans att känna samhörighet.

När min mamma utformade visionen för Lorenzo’s House föreslog jag att vi skulle skapa en plats för ungdomar. Så detta är grunden till Lorenzo’s Youth Summit – hoppet om en modig och trygg plats där ungdomar med liknande erfarenheter kan komma samman – för att bli enade, hörda och inspirerade av varandra. – Lucas Cose, Lorenzos son

 

Juni 2024 

Leqembi godkänt i Sydkorea

Behandling av alzheimerpatienter med BioArctics medel Leqembi har godkänts i Sydkorea.  Sydkorea är det fjärde landet efter USA, Japan och Kina där bromsmedicinen fått klartecken att användas. I Europa har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ännu inte fattat beslut.

Maj 2024

Familjeläger sommaren 2024

Ett läger för "familjer mitt i livet" anordnas för andra året av Demensförbundet och Alzheimerfonden den 13 till 16 juni i Örebro. Antalet platser är begränsat. Kontakta Alzheimerfonden för mer information.

Maj 2024

Ny genetisk klassificering föreslås

En ny studie publicerad i tidskriften Nature Medicine har kommit fram till att personer som har dubbel uppsättning av riskgenen ApoE4 med största sannolikhet utvecklar Alzheimers sjukdom.

Det är forskare vid University of Wisconsin som menar att detta kan påverka såväl diagnosticering, behandling som framtida forskning kring Alzheimers sjukdom. Man har vetat i flera decennier att personer med dubbla uppsättningar av ApoE4 (homozygoter) har en högre alzheimerrisk än personer med den vanligare ApoE3-genen, men nu anser man att detta bör klassificeras som en ny genetisk form av alzheimer. Fynden kan få konsekvenser för den nya bromsmedicinen Leqembi som godkänts på flera håll i världen. Personer med dubbla ApoE4 har nämligen i samband med behandling oftare drabbats av hjärnsvullnad och hjärnblödning. 

Dagens PS skriver om detta här. Likaså Reuters (på engelska).

Maj 2024

Forskningsdeltagare i Skåne sökes
Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus genomför en stor forskningsstudie för personer mellan 50 och 80 år och som inte har några större besvär med minnet. Syftet med studien är att förbättra diagnostiken och prognosen vid mycket tidiga stadier av Alzheimers sjukdom. Målet är att stoppa sjukdomen redan innan symptom hinner utvecklas. Anmälningsformulär och mer information finns här.
April 2024
Att bli ensam i tvåsamheten

Vad händer när man går från att vara partner till att bli vårdare? Lyssna till programmet (55 min) i Sveriges Radio på temat att vara anhörig, anhörigstöd och livskris.

Mars 2024
 

Förväntningarna på nya läkemedel oroar experterna

Nya läkemedel kan vara på väg att godkännas på den svenska marknaden senare i år, bland andra det svenskutvecklade Lecanemab/Leqembi. Frågor som diskuteras flitigt just nu är hur samhället ska hantera det stora trycket på sjukvården som kan uppstå samt de höga kostnaderna för diagnosticering, administrering av medlet via infusion och uppföljning via magnetröntgen. Det finns också en oro att patienter och deras anhöriga har för höga förväntningar på läkemedlets effekter. Personer som kommit för långt in i sjukdomsprocessen kommer heller inte att bli aktuella för att få medlet, då det bara har effekt i mycket tidigt skede.

Läs om en sammanfattande hälsoekonomirapport här och mer om förväntningarna i tidningen Läkemedelsvärlden här.

Mars 2024
 

Blodprov lika träffsäkert som ryggvätskeprov

En ny studie, publicerad i Nature Medicine, visar att ett blodprov är minst lika träffsäkert som ryggvätskeprov för att påvisa amyloid och tau i hjärnan. Studien är ett samarbete mellan Lunds universitet och Washington University. En av forskarna är professor Oskar Hansson. Han hoppas att liknande test kommer att kunna användas i sjukvården i Sverige inom ett år, något som är extra viktigt med tanke på de nya bromsmediciner som just nu väntar på europeiskt godkännande. Ett blodprov som diagnosmetod är både snabbare och billigare än ryggvätskeprov. Troligen kommer blodtesten att bli tillgängliga enbart för personer med nedsatt minnesförmåga.

Här skriver Lunds universitet mer om studien.

Februari 2024

Också små mängder alkohol påverkar hjärnan

Professor Sven Andréasson vid Karolinska Institutet är en av författarna bakom en rapport som analyserar 150 vetenskapliga studier om hur alkohol påverkar hjärnan. Ju mer man dricker desto mer krymper hjärnan. Efter 65 års ålder blir hjärnan mer känslig för alkohol.

– Att dricka mindre eller avstå helt kan vara det mest påverkningsbara sättet att få bättre kognitiv, neurologisk och psykologisk hälsa i alla åldrar, säger Sven Andréasson.

Här återfinns rapporten: Alkohol och hjärnan – alcoholandsociety.report
 

Februari 2024

Könsskillnader vid Lewkroppsdemens

En ny studie vid Karolinska Institutet visar varför Lewkroppsdemens ger olika symptom hos kvinnor och män. Man vet sedan tidigare till exempel att män är mer benägna att uppleva störningar i sin drömsömn samt rörelseproblem, medan kvinnor upplever fler visuella hallucinationer.

Hos män har man nu sett att förlusten av hjärnsubstans är mer utbredd över hjärnans olika regioner, särskilt i sjukdomens början. Hos kvinnor börjar förlusten av hjärnsubstans senare, men har ett mer aggressivt förlopp. I senare skeden av sjukdomen jämnas skillnaderna ut.

Medvetenhet om denna skillnad kan underlätta för läkare att ställa korrekt diagnos i ett tidigare skede.

Januari 2024

Leqembi godkänt i Kina

Behandling av alzheimerpatienter med BioArctics medel Leqembi har godkänts i Kina. Det är samarbetspartnern Eisai som ansvarar för lanseringen där. Kina är det tredje landet efter USA och Japan som fått klartecken att användas. I Europa väntas beslut fattas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under det första kvartalet 2024.

Januari 2024

Fler läkemedelskandidater

Sedan flera år tillbaka bedriver AlzeCure Pharma forskning för att hitta nya angreppssätt mot det plack som bildas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Deras ena läkemedelskandidat förväntas bryta ned sjukdomsframkallande plack, den andra ska förhoppningsvis förbättra kommunikationen mellan nervcellerna och förbättra minnen - utan biverkningar. Läs mer om detta i Alzheimer Lifes forskarblogg.

December 2023

Leqembi lanseras i Japan

Den 20 december lanseras bromsmedicinen Leqembi på den japanska marknaden. Japan blir därmed det andra landet efter USA som godkänt medlet. I Europa är Leqembi fortfarande under granskning av läkemedelsmyndigheten EMA.

December 2023

Dolt bukfett ökar risken för alzheimer

En ny studie i USA visar att personer i 40-50-årsåldern med större mängd dolt bukfett hade en högre mängd amyloid i den del av hjärnan som först angrips vid Alzheimers sjukdom. Läs mer i artikeln på CNN. 

November 2023

Läkaren Anna Grönlund gjorde ett gentest

Lyssna till Sveriges Radios intervju med henne.

 

November 2023

Blodanalys testas på vårdcentraler 

Just nu förbereder Karolinska Institutet en forskningsstudie på två vårdcentraler i Skärholmen och Södertälje. Med blodprov och digitala kognitiva tester hoppas man tidigt kunna identifiera patienter i behov av vidare utredning för Alzheimers sjukdom. Målet på sikt är att utveckla blodanalys i kombination med kognitiva tester så att tillförlitliga alzheimerdiagnoser kan ställas redan i primärvården. Framtida läkemedelsbehandlingar gör det än viktigare att tidigt fånga upp patienter, innan skadorna hunnit bli för omfattande.

November 2023

Tarmflorans betydelse för utvecklingen av alzheimer

Tarmflorans sammansättning har visat sig vara annorlunda hos alzheimerpatienter. Skadliga bakterier kan ta sig från tarmen eller munhålan in i hjärnan genom exempelvis vagusnerven, vår längsta kranialnerv som utgår från hjärnstammen. Det finns dock också nyttiga tarmbakterier med anti-inflammatoriska egenskaper som kan stärka tarmslemhinnans barriärfunktion. Prebiotika ger näring till de nyttiga bakterierna och gynnar deras jobb i tarmen och indirekt i hjärnan. Prebiotika finns naturligt i exempelvis frukt, grönsaker, bär och rotfrukter. Läs mer här.

September 2023

Ingvar Carlsson i Alzheimer Life-podd

Lyssna till en mycket gripande intervju i Alzheimer Lifes senaste poddavsnitt där förre statsministern Ingvar Carlsson berättar om sin kamp för att in i det längsta vårda sin alzheimersjuka fru i hemmet. I podden intervjuas han av journalisten Henrik Frenkel.

September 2023

Läger i norr genomfört

I helgen hölls läger utanför Örnsköldsvik för unga anhöriga från norra Sverige. Nästan 20 unga vuxna med en demenssjuk förälder fick träffa och ställa frågor till experter av olika slag: läkare, jurist, arbetsterapeut, anhörigkonsulent och demenssköterska. Frågorna var många och diskussionerna livliga. Dessa unga anhöriga kämpar hårt i sin vardag för att hjälpa sin sjuka förälder och många efterlyser ett bättre anhörigstöd.

 

Lägret finansierades den här gången av Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet. Det arrangerades av Region Västernorrland tillsammans med sju norrlandskommuner.

Se en kort film från lägret på Facebook.

Augusti 2023

Lewykroppssjukdom kan upptäckas innan symptom

Från Lunds universitet kommer nyheten att Lewykroppssjukdom nu kan upptäckas via ryggvätskeprov redan innan symptom har visat sig. Forskarna har också sett att det finns ett starkt samband mellan sjukdomen och nedsatt luktsinne. Dessa upptäckter är viktiga då det just nu utvecklas bromsmediciner riktade mot Lewykroppar i hjärnan.

Lewykroppssjukdom är ett samlingsnamn för Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens. Den förra börjar med rörelsesvårigheter, den senare med kognitiva nedsättningar, men båda har samma ursprung.

Läs pressmeddelandet här.

Augusti 2023

Leqembi fullt godkänt i USA

Natten till idag, 7 juli 2023, fick Leqembi som baserar sig på det svenska antikroppen lecanumab fullt godkännande av FDA i USA. Här kan ni läsa pressmeddelandet från Bioartic.

Juli 2023

Ytterligare en antikropp mot alzheimer

I studier utförda av det amerikanska företaget Eli Lilly har läkemedelskandidaten donanemab visat på positiva resultat med en 35-procentig lägre försämring av kognitionen vid tidig alzheimer. Substansen är en antikropp som syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Studien har riktat in sig på patienter med tidiga symptom, innan sjukdomen hunnit orsaka för mycket skador på hjärnan. Nu väntar en ansökningsprocess hos FDA för att få medlet godkänt i USA.

Maj 2023

Nya möjligheter att förutse Alzheimers sjukdom

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat ett sätt att med 80 procents säkerhet förutse insjuknande i alzheimer tio år i förväg. Den nya biomarkören är en sockermolekyl i blodet som hänger ihop med nivån av tau-protein, ett av de ämnen som påverkar utvecklingen av sjukdomen. Denna upptäckt är viktig för möjligheten till tidig diagnos, vilket troligen är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kommande bromsmediciner.

Mer information om detta finns på KI:s hemsida.

April 2024

Helg för unga anhöriga i norra Sverige

Ni som är mellan ca 18 och 30 år, bor i norra Sverige och har en demenssjuk förälder, inbjuds att kostnadsfritt delta i en helgträff utanför Örnsköldsvik. Ställ frågor till demensexperter, träffa jämnåriga i samma situation och njut av en sensommarhelg i det norrländska lugnet.

Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Silviahemmet står för alla kostnader, inklusive resor. Sju norrländska kommuner och Region Norrland bistår med personal.

Missa inte detta tillfälle. Begränsat antal deltagare. Anmälan är öppen. Läs mer här.

 

Mars 2023

Nya rön om kopplingen mellan luftföroreningar och demens

En ny avhandling från Umeå universitet ger ytterligare kunskap om sambandet mellan luftföroreningar och demens. Forskningen visar att de personer som bar på en specifik genvariant eller hade dåligt luktsinne löpte större risk att drabbas av demens om de exponerades för luftföroreningar under lång tid. Läs mer här.

Mars 2023

Demens största riskfaktorn för covid-19 på äldreboenden

Demens utgjorde den tyngsta riskfaktorn för covid-19 bland personer som bodde på svenska äldreboenden under pandemiåret 2020. Den förhöjda risken gällde både insjuknande och att dö med covid-19. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Mars 2023

Faktablad med tips till unga

Nu har vi tagit fram ett blad med samlade tips på anhörigstöd för unga. Pdf:en är inpassad för dubbelsidig utskrift. Här nås den.

Mars 2023

Minnesutredning i hemmet via surfplatta

Numera är det möjligt att genomföra delar av en minnesutredning via en surfplatta i hemmet. En ny studie visar att resultatet är likvärdigt med att testa sig på en vårdmottagning.
Studien är gjord vid Umeå Universitet och omfattar 144 personer med olika utbildningsbakgrund och IT-vana. De fick genomföra ett digitalt kognitivt test, utvecklat av Geras Solutions, med hjälp av en surfplatta.

Deltagarna fick även göra testet hemifrån. Resultaten var där likvärdiga med de tester som genomfördes på en vårdmottagning. Tidigare studier har visat att de digitala testet har god precision för att identifiera möjlig kognitiv sjukdom i ett tidigt skede. Läs mer här.

Februari 2023

KI söker anhörigvårdare

Karolinska Institutet har utvecklat appen STAV och söker dig som vill få stöd genom en applikation. Om du sedan mer än sex månader vårdar en närstående hemma som har en demenssjukdom, erbjuds du att prova appen STAV på din mobiltelefon eller surfplatta.

 

För information hör av dig till projektets kontaktpersoner:

 

Sharon Kagwa

Leg. Sjuksköterska

Sektionen för Omvårdnad Karolinska Institutet

aber.sharon.kagwa@ki.se Tel: 070- 255 78 56

Sofia Vikström

Leg. Arbetsterapeut Med. Dr.

Sektionen för Arbetsterapi Karolinska Institutet

sofia.vikstrom@ki.se Tel: 08-524 838 02

Februari 2023

Ny upptäckt kan förbättra tidig diagnostik

På Karolinska Institutet har forskare funnit att ett särskilt protein, GFPA, kan avslöja Alzheimers sjukdom långt innan symptom visar sig. 

Tidig diagnostik blir allt viktigare nu när nya bromsmediciner är på väg att komma.

 

Läs mer på Karolinska Institutets hemsida.

Januari 2023

Lecanumab godkänt i USA

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har lämnat ett snabbgodkännande av den svenskutvecklade bromsmedicinen mot Alzheimers sjukdom som kommer att få namnet Leqembi. 

Nu lämnar Bioarctics partner Eisai in ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om ett godkännande även för Europa.

 

Läs mer på Svenskt Demenscentrums sida.

Så här skriver Läkartidningen.

 

Januari 2023

Data för Lecanumab släppta

Mer detaljerade uppgifter kring lecanumab-studien har nu publicerats i New England Journal of Medicine. Den inbromsande effekten vid Alzheimers sjukdom som tidigare rapporterats om har nu bekräftats. Försämringen minskades med 27 procent hos gruppen som fick lecanumab och inga dödsfall i studien bedöms ha något samband med medlet.

   Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ska i början av januari ta ställning till ett snabbgodkännande av lecanumab.

Två dödsfall utreds för koppling till antikroppsbehandling

En 65-årig kvinna i USA har dött av hjärnsvullnad och hjärninfarkt. Hennes död misstänks bero på behandling av antikroppen Lecanumab, utvecklat av svenska Bioarctic. Tidigare avled en alzheimerpatient i 80-årsåldern som fått samma medel.

Resultatet av utredningen väntas inom några dagar. UPPDATERING 1 dec: Dödsfallen kan inte kopplas till lecanumab.

28 november 2022

Nytt digitalt alzheimerstöd

En ny sajt har lanserats, Alzheimerguiden, som är ett digitalt verktyg till stöd för den som fått en alzheimerdiagnos. På hemsidan finns en film som ger information om innehållet i det digitala stödet.

Alzheimerguiden har skapats av Maria Cavalli som har personlig erfarenhet av Alzheimers sjukdom. Hennes pappa utvecklade tidigt sjukdomen. Alzheimerguiden nås här.

November 2022

Ellen, ung anhörig, i Nyhetsmorgon

Igår, den 30 oktober, medverkade Ellen Enbom i Nyhetsmorgon där hon berättade hur det är att vara barn när en förälder insjuknar i Alzheimers sjukdom. Också överläkare Moa Wibom medverkade och berättade hur vanligt det är att denna grupp anhöriga glöms bort.

 

Här kan ni se TV4-klippet. Och här finns Ellens berättelse på den här sajten.

Oktober 2022

Fästpunkt 2
Fästpunkt 1
Fästpunkt 3
Genombrott för svensk bromsmedicin

Den 28 september kom den goda nyheten som alla väntat på, den första bromsmedicinen kan vara inom räckhåll. Resultatet från Bioarctics och Eisais fas 3-studie av antikroppen Lecanumab har presenterats och visar att försämringar av kognitionen kan bromsas med 27 procent hos patienter med tidig alzheimer. Forskarna tror att effekten kan komma att bli ännu tydligare vid längre användning än de 18 månaderna i studien.

   Nästa steg är ansökningsprocesser för godkännande av läkemedlet i USA, Japan och Europa under första kvartalet av nästa år. 

   Forskaren bakom Lecanumab är  Lars Lannfelt, professor vid Uppsala universitet.

   Läs mer här.

September 2022

Besked inom kort om tre läkemedelsstudier

Inom kort väntas besked om hur det har gått med tre olika fas 3-studier som rör läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Detta har väckt hopp och förväntan hos många. Förhoppningsvis blir en ny sjukdomsmodifierande behandling tillgänglig inom en inte alltför avlägsen framtid.

   Det är tre antikroppar som är aktuella. Den ena, lecanemab från Uppsalabaserade Bioarctic, väntas vi får svar om i september/oktober. Den andra är gantenerumab från Roche, som förväntas presentera sitt resultat mot slutet av året, och donanemab från Eli Lilly, vars studie blir klar i april 2023. Alla tre antikropparna riktar in sig på att rensa bort amyloidinlagringar i hjärnan.

   Ett problem med det enda godkända läkemedel som finns idag, Aduhelm i USA, är omfattande biverkningar och liten effekt på kognitionen. Lecanemab har visat på mycket låg biverkningsgrad, vilket gör att full dos skulle kunna ges direkt.

   Två andra svenska forskningsföretag har också pågående läkemedelsprojekt mot Alzheimers sjukdom, AlzeCure Pharma och Alzinova.

September 2022

Digitala visningar för boenden och dagverksamheter

Sedan ett par år tillbaka håller Nationalmuseum digitala konstvisningar för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom. Syftet är att på distans få stimulerande möten med samtal och diskussioner kring bilder som man tillsammans tittar på.

   Nu kan museer runt om i landet anordna visningar för demensboenden och dagverksamheter efter Nationalmuseums modell. För att göra det lättare att komma igång har Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet tillsammans tagit fram två informationsblad med tips om hur visningarna kan arrangeras. Dessa kan laddas ned här.

Augusti 2022

Ulrika, 44 år och alzheimersjuk

I Alzheimer Lifes senaste pod-avsnitt intervjuar Henrik Frenkel trebarnsmamman Ulrika som vid 44 års ålder fått diagnosen Alzheimers sjukdom. Hör den gripande berättelsen här.

Juni 2022

Aduhelm stoppas igen i USA

Medicare, det statliga sjukvårdssystemet i USA, har meddelat det överraskande beslutet att man inte kommer att finansiera Biogens läkemedel Aduhelm mot Alzheimers sjukdom. Aduhelm kommer enbart att finansieras för patienter som ingår i kliniska forskningsstudier. Beslutet tros bli vägledande också för de privata sjukförsäkringarna i USA.​​

Januari 2022

Koppling mellan förmaksflimmer och demens

Det finns ett tydligt samband mellan förmaksflimmer och demens. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Att förmaksflimmer kan kopplas till ökad risk för stroke är känt sedan tidigare. Det är också känt att stroke ökar risken för demens. Men kopplingen mellan förmaksflimmer och demens, utan förekomst av stroke, har inte varit klarlagd tidigare.

Forskningen bygger på data från den stora befolkningsstudien H70 i Göteborg. 70-åringar undersöktes och följdes upp tolv år senare.

Läs mer här.

Mars 2022

Stort hopp kring fas 3-studie

I höst får vi veta resultatet från fas 3-studien av Bioarctics läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Fas 2-studien visade att sjukdomen har bromsats så kraftigt hos cirka 80 procent av deltagarna de inte längre kan diagnosticeras med Alzheimers sjukdom.

Maj 2022

Viagra kan minska risken att insjukna i Alzheimers sjukdom

Enligt amerikanska forskare vid Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute kan potensmedlet Viagra kan minska risken att utveckla Alzheimers sjukdom. I studien har sju miljoner personer deltagit som under en längre tid använt 1 600 olika läkemedel. Bland dem som tog Viagra minskade risken för Alzheimers sjukdom med 69 procent.

     Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, anser att studien kan vara betydande för framtida forskning men att fler studier behöver göras för att kunna säga något säkert.

December 2021

Aduhelm godkänns troligen inte i EU

Det omdiskuterade nya läkemedlet mot Alzheimers sjukdom, Aduhelm (adukanumab), har fått ett negativt förhandsbesked från EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Formellt tas beslutet i december.

    Aduhelm fick som första bromsmedicin mot alzheimer ett villkorat snabbgodkännande i USA i juni. Läkemedlets effekt på kognitionen har diskuterats, liksom dess svåra biverkningar som svullnad och blödningar i hjärnan. Kostnaden för läkemedlet är nästan en halv miljon kronor per år och patient.

    Sedan det amerikanska godkännandet har nyligen ett dödsfall inträffat. Om det kan vara kopplat till läkemedlet utreds just nu.

November 2021

Aduhelm.png
Läkare kan bli certifierade i kognitiv medicin

Intresset för hur minnet och andra kognitiva funktioner fungerar ökar och numera kan läkare ansöka om att bli certifierade i kognitiv medicin. Bakom certifieringen står Svensk Förening för Kognitiv medicin (SFK), en tvärprofessionell förening med bland annat läkare, psykologer och kuratorer som medlemmar. Läs mer här.

Oktober 2021

PET-kamera bäst på att förutse minnesförsämring

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer kan förutsäga sjukdomsutveckling och minnespåverkan vid alzheimer. Mest tillförlitlig var tidig ansamling av proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera. Lär mer här.

Oktober 2021

"Min pärm"

På Svenskt Demenscentrum pågår arbetet med att ta fram "Min pärm" som ska öka tryggheten för den som drabbas av alzheimer eller andra kognitiva sjukdomar. Initiativet kommer från Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, efter att hon drabbats av cancer.

– Vi har mycket att lära av cancervården, tycker hon.

Hör henne berätta om detta och "Min pärm" i Henrik Frenkels podd.

Augusti 2021

WEBB_Wilhelmina-Hoffman-Foto_Martin-Lundsvoll.jpg

Foto: Martins Lundsvoll

New York Times granskar Biogens nya läkemedel

"Världens första så kallade bromsmedicin mot alzheimer har på kort tid utvecklats till ett drama som skapar bråk, debatt och rubriker. Samtidigt har 50 miljoner patienter i världen bara en enda önskan; ge oss ett läkemedel som ger oss hopp och lindring från världens mest fruktade sjukdom."

Läs Henrik Frenkels artikel om detta på Alzheimer Life:s hemsida.

Augusti 2021

Marsvin som terapidjur i demensvården

På Sjöbrisen i Stockholm bedrivs djur- och naturnära dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vid sidan av vårdhunden har gästerna numera sällskap av två marsvin som de får sköta om i ett särskilt djurrum.

 

– Marsvinen har en positiv effekt på gästerna. De blir lugnare och ser det som en glädjestund att få komma in till marsvinen och känna att djuren uppskattar deras omvårdnad. 

 

Det säger Silviasyster Helene Skedebäck som är den som tog initiativet till att skaffa de två marsvinen Smulan och Snövit, 6 respektive 1 år gamla.

Läs artikeln här.

marsvin på dagverksamhet (002).jpg

Foto: Christina Nemell

Mental stimulans på jobbet minskar demensrisken

Ny forskning visar att mentalt stimulerande arbete kan minska risken för demenssjukdom. En möjlig förklaring är lägre halter av vissa proteiner i hjärnan. Läs mer här.

19 aug, 2021

Hjälp för vård- och omsorgspersonal att stötta unga anhöriga

SNUA heter ett nystartat nätverk som arbetar för att unga anhöriga ska få bättre stöttning. På hemsidan kan du som personal få fördjupade råd, material att dela ut, ta del av tillgänglig forskning och aktuell lagstiftning. Nätverket utgörs av representanter för olika professioner, till exempel överläkare, demenssamordnare, specialistsjuksköterska, anhörigsamordnare och ungdomsledare.
Hemsidan nås på: www.kognitivsjukdom.se/snua

Juni, 2021

Nyhet från Lunds universitet: Alzheimers sjukdom kan förutspås

En forskargrupp vid Lunds universitet har med 90 procents träffsäkerhet visat att ett blodprov kombinerat med ett enkelt minnestest kan förutspå om någon kommer att få Alzheimers sjukdom inom 4 år. Studien publicerades igår i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine.

 

Att ställa korrekt diagnos blir ännu viktigare när sjukdomsbromsande läkemedel förhoppningsvis snart blir tillgängliga, menar forskarna.

 

De nya fynden är också viktiga då de gör det möjligt att rekrytera personer till läkemedelsprövningar redan i ett tidigt skede av sjukdomen, ett skede då nya läkemedel har en bättre chans att bromsa sjukdomsutvecklingen.

 

Läs mer här.

25 maj, 2021

Carolina och Erik i Malou efter tio

Idag medverkade Carolina och Erik i Malou efter tio och berättade om hur det var att växa upp med en alzheimersjuk mamma. Erik var bara 15 år och blev den som hade huvudansvaret för sin mamma i hemmet.

Här kan ni se inslaget i TV4. Läs också syskonens berättelser under fliken Unga anhöriga berättar.

14 april, 2021

Carro och Erik.jpg
Nu är den här, den första intervjuboken
för och med unga anhöriga

I den nya intervjuboken ”Unga anhöriga berättar” beskriver några ungdomar situationen de hamnat i och ger tips till andra unga anhöriga. Boken tar också upp vanliga frågor som anhöriga kan ha och tipsar om det stöd som de själva och deras förälder kan få.

Röster om boken

"En så viktig bok för så många! Jag önskar att den hade funnits när mamma blev sjuk."
Hanna, sjuksköterska och f.d. ung anhörig

"Boken fyller ett tomrum och borde läsas av alla unga anhöriga!"
Anna, barnpsykolog och f.d. ung anhörig

Beställ boken här eller ladda ned den som pdf utan kostnad.

11 april, 2021

Framsidan-Unga-anhöriga-berättar.jpg
Världens första digitala minnesmottagning

Nu har världens första digitala minnesmottagning blivit verklighet. Utan att behöva vända sig till vården kan privatpersoner via appen Minnesmottagningen.se göra ett minnestest i lugn och ro i hemmet och därefter få en första bedömning av sina kognitiva funktioner. Tekniken har tagits fram av Geras Solutions i samarbete med Karolinska Institutet och Kognitiva Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. En forskningsstudie som nu publiceras i ”The Journal of Prevention of Alzheimers Disease” visar på stor träffsäkerhet.

 

Den digitala minnesmottagningen kommer att kunna användas inom vården som ett komplement till de läkarledda manuella utredningarna, vilket innebär tidsbesparingar och bättre bedömningsunderlag. Pilotprojekt har dragits igång inom flera regioner i landet. Läs pressmeddelandet här.

8 mars, 2021

Screen 1.png
Screen 2.png
Ny upptäckt inger hopp

Ytterligare en pusselbit har lagts av forskare på Karolinska Institutet som hittat den exakta platsen i hjärnan där det skadliga proteinet bildas i en hjärna med alzheimer. Nu återstår att ta fram ett läkemedel riktat mot just den här punkten i hjärnan. I tv-inslaget här berättar KI-forskaren Michael Axenhus om sina fynd. 

5 feb, 2021

Michael Axenhus KI.jpg

Foto: Karolinska Institutet

Michael Axenhus

Ny bok: Glöm allt men inte mig
Philomene.jpg

Skådespelerskan och manusförfattaren Philomène Grandin har skrivit en en bok om sin pappa Izzy Young, legendaren som upptäckte Bob Dylan. Det är en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om livet och varandra. 

8 feb, 2021

Glöm allt men inte mig.jpg

Foto: privat

Bensons sjukdom – en ovanlig demenssjukdom som drabbar yngre

I januarinumret av Läkartidningen finns en artikel om sjukdomen posterior kortikal atrofi, också kallad Bensons sjukdom. Det utmärkande är att den påverkar synen och uppskattas stå för minst 13 procent av alla som får diagnosen Alzheimers sjukdom med tidig debut. 

Läs artikeln i Läkartidningen här.

21 jan, 2021

Positivt resultat från läkemedelsförsök

Försök i fas 2 visar att antikroppen Donanemab är kopplad till en långsammare försämring av kognitiva funktioner hos personer med Alzheimers sjukdom. En större studie av antikroppen är nästa steg. Om amerikansk FDA godkänner medlet blir detta det första alzheimerläkemedlet på 20 år.

Läs pressmeddelandet från Eli Lilly här.

11 jan, 2021

microscope-3184432_1920.jpg
Ny bok för unga anhöriga

En guide riktad till ungdomar och unga vuxna kommer snart ut på Svenskt Demenscentrum. Boken kan laddas ned utan kostnad eller beställas i tryckt form mot en mindre avgift. Beställ ditt exemplar här.

10 jan, 2021

Dummy 1 NY.jpg
bottom of page