top of page

Alkoholdemens

Långvarig överkonsumtion av alkohol kan leda till nedsättning av de kognitiva funktionerna och en sjukdom som heter Wernicke-Korsakoffs syndrom, också kallad alkoholdemens.

Två olika tillstånd

Wernicke-Korsakoffs syndrom är en neuropsykiatrisk rubbning orsakad av näringsbrist och brist på vitamin B1 (tiamin). Namnet är egentligen en sammanslagning av två tillstånd, Wernickes encefalopati och Korsakoffs sjukdom. Båda påverkar hjärnan och nervsystemet och kräver oftast sjukhusvård.

Kan tillfriskna 

Wernickes encefalopati är den tidiga formen av sjukdomen. Typiska symptom är dålig balans, förvirring, ryckiga ögonrörelser eller förlamning av ögonmusklerna.

 

Efter behandling och en längre tid utan alkohol kan en person med Wernickes encefalopati helt eller delvis tillfriskna. Utan snabb behandling, däremot, kan tillståndet övergå i Korsakoffs sjukdom, ett mer kroniskt tillstånd. Korsakoffs sjukdom yttrar sig i passivitet, gångsvårigheter, vanföreställningar och smärta.

 

Korsakoffs mer kronisk

Korsakoffs sjukdom, ett mer kroniskt tillstånd. Korsakoffs sjukdom yttrar sig i passivitet, gångsvårigheter, vanföreställningar och smärta.

bottom of page