top of page
Image by Priscilla Du Preez

ANHÖRIGSTÖD

Många unga anhöriga vittnar om att stödet de fått inte har känts tillräckligt. Några beskriver den nya situation de hamnat i som en djungel. Det är kanske inte så konstigt eftersom anhörigstödet kan se mycket olika ut i olika kommuner. Samma funktioner kan benämnas olika eller saknas helt.

 

Många kommuner har till exempel en anhörigkonsulent, men inte alla. På vissa håll finns det demenssjuksköterskor eller demenssamordnare både på vårdcentralen och hos kommunen – eller antingen eller – eller ingen alls. I vissa kommuner finns funktioner som kallas demenslots, vägledningstelefon, kognitiv stödgrupp, demensteam och minnesteam. Så nog kan det bli förvirrande när det blir dags att söka hjälp.

 

Ring din kommuns växel och fråga vad som erbjuds just där du bor.

Här nedan är ett blad med tips på stöd för unga anhöriga. Välj dubbelsidig utskrift och vik utskriften på mitten.

bottom of page